Japan | November 2023

18 November, 2023 | Saturday | Leaving on a Jet Plane

19 November, 2023 | Sunday | Heading South

20 November, 2022 | Monday | Kamakura

21 November, 2023 | Tuesday | Kamakura – Tokyo – Kyoto – Nara

22 November, 2023 | Nara | Deer Park and more

23 November 2023 | Thursday | Nara – Wakayama – Tokushima (Shikoku)

24 November, 2023 | Friday | Tokushima

25 November, 2023 | Saturday | Tokushima – Takamatsu

26 November, 2023 | Sunday | Naoshima, the Art Island

27 November, 2023 | Monday | Takamatsu | Autumn Colours

28 November, 2023 | Takamatsu – Matsuyama | Moving On

29 November, 2023 | Matsuyama | Castle and Hot Water

30 November, 2023 | Matsuyama | Temple 45 & 44

1 December, 2023 | Crossing Japan

2 December, 2023 | Tokyo | Bonus Day